วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หนองฝรั่ง ตำนานหนองน้ำมรดกแห่งสงคราม

แตกเศิ้กแตกเสือ..(แตกศึกสงคราม) คือคำพูดเตือนสติปนขู่ลูกหลานให้ระมัดระวังตัวตื่นรู้ทันเหตุการณ์ของปู่ย่า ตายายช่วงสมัยผมวัยยังละอ่อน  แค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่เด็ก ๆ อย่างพวกผมที่ในตอนนั้นจะน้อมรับเชื่อฟังและพร้อมจะปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านด้วยความห่วงใยเอ็นดูแน่นอนคุณปู่คุณย่าในสมัยนั้นต่างก็ล้วนผ่านเหตุการไม่สงบสุขทั้งภายในภายนอกประเทศมาแล้วทั้งสิ้น

 ไม่ว่าจะเป็นสงครามเกาหลีอาลีดัง   สงครามเวียดกงเวียดนามก็ว่ากันไป  หรือเก่ากว่านั้นก็เห็นจะเป็นภาวะสงครามโลกที่ประมาณว่าน่าจะครั้งที่สอง   สงครามโลกไม่ว่าจะครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2 ผมเองเกิดไม่ทั้นแน่ ๆ  แหง๋ล่ะก็ช่วงนั้นยายผมยังสวยสาวอยู่เลย   ส่วนสงครามเวียดนามนั้น   ผมยังคงอยู่ในวัยช่วงวัยกำลังจำความได้……


บ้านโพธิ์ตากจังหวัดนครพมถิ่นฐานบ้านเกิดผมนี่เอง  ที่เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์โลกกับเขาด้วย   ดังจะเห็นได้จากการมีฐานการบิน  หรือสนามบิน  ผู้คนในพื้นที่บางทีก็เรียกขานว่าหน้าแค้มป์  ซึ่งหน้าแค้มป์ก็เป็นชื่อหมู่บ้านอีกทีรับผลประโยชน์ด้านชื่อตรงนี้ไป   เพราะตั้งอยู่หน้าสนามบินริมถนนสายหลักเส้นระหว่าง  นครพนม – สกลนคร  ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณไม่เกิน 15 กิโลเมตร   ณ.ตอนนั้นผมไม่ทราบว่ารายละเอียดที่มาที่ไปของหน้าแค้มป์เป็นมายังไง  รู้แต่เพียงว่าหมู่บ้านในละแวกรัศมี 10 กิโลเมตรของสนามบินนั้น
 photo _DSC05311_zps0eb4b0cd.jpg

 photo _DSC05041_zpsa1b5a771.jpg